Azərbaycan əlifbası mövcud olan UNİKOD şriftləri:

Yüklənə biləcək şəkildə:

Arial
Courier
Verdana
Tahoma
Times New Roman

Arxiv şəklində:

Arial
Times
Courier
Lucida Sans Unicode
Palatino Linotype